สำหรับชาวต่างชาติทุกท่านที่บริษัทจ้างงาน(タイ語)

สำหรับชาวต่างชาติทุกท่านที่บริษัทจ้างงาน

แม้การบริหารงานของบริษัทจะย่ำแย่ลงเพราะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่เราก็ไม่อนุญาตให้บริษัทเอาการเป็นชาวต่างชาตินี้มาเป็นเหตุผลในการปฏิบัติกับแรงงานชาวต่างชาติด้อยกว่าชาวญี่ปุ่น
 
1. เบี้ยเลี้ยงวันหยุดที่บริษัทจ่ายให้ในกรณีที่บริษัทสั่งให้หยุดงานนั้นจะต้องจ่ายให้กับแรงงานชาวต่างชาติเช่นเดียวกับแรงงานชาวญี่ปุ่น
2. กรณีหยุดงานเนื่องจากโรงเรียนของบุตรปิดโรงเรียนชั่วคราวนั้นจะสามารถใช้เป็นวันลาพักร้อนได้เช่นเดียวกับแรงงานชาวญี่ปุ่น
3. เงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจ่ายให้กับบริษัทเพื่อรักษาการจ้างงานของแรงงานนั้นจะใช้เพื่อแรงงานชาวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกับแรงงานชาวญี่ปุ่น
4. บริษัทไม่สามารถทำการเลิกจ้างได้อิสระ ตอนบริษัทจะเลิกจ้างแรงงานชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับแรงงานชาวญี่ปุ่น
หากมีปัญหากรุณาปรึกษาเฮลโลเวิร์ก (บริการการจ้างงานโดยภาครัฐ), สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน, สำนักงานแรงงานที่อยู่ใกล้เคียง
(*ข้อความข้างต้นมีเนื้อหาเหมือนกับในใบปลิว)

ใบปลิว

○ดูคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่
[ข้ามไป Q&A สำหรับแรงงาน]

○สำนักงานแรงงานเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
・มีปัญหาเรื่องบริษัทหรือเรื่องงานแต่ไม่ทราบว่าจะไปปรึกษากับที่ใดดี
[ดูข้อมูลติดต่อสำนักงานแรงงานได้ที่นี่]
*ข้อมูลติดต่อเป็นอักษรฮิรางานะกับโรมันจิ

○สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
・วิธีการรับเบี้ยเลี้ยงวันหยุด
・วิธีการใช้วันลาพักร้อน
・กฎระเบียบการเลิกจ้างงาน
・เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขแรงงาน เช่น ค่าจ้างหรือเวลาทำงาน และอื่นๆ
[ดูข้อมูลติดต่อสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานได้ที่นี่]
*ข้อมูลติดต่อเป็นอักษรฮิรางานะกับโรมันจิ

○เฮลโลเวิร์ก (บริการการจ้างงานโดยภาครัฐ) เป็นสถานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
・วิธีหางานหรือแนะนำงาน
・วิธีการรับเงินชดเชยตอนถูกเลิกจ้างงาน
[ดูข้อมูลติดต่อเฮลโลเวิร์กได้ที่นี่]
*ข้อมูลติดต่อเป็นอักษรฮิรางานะกับโรมันจิ 

○กรุณาดูที่นี่กรณีอยากรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนาหรือมีเรื่องกังวลใจ
[ลิงก์ไปเว็บไซต์เรื่องโคโรนา]