Thân gửi đến các nhân viên người nước ngoài đang được thuê làm việc tại công ty(ベトナム語)

Thân gửi đến các nhân viên người nước ngoài đang được thuê làm việc tại công ty

Nhân viên không được phép đối xử bất lợi với người lao động nước ngoài hơn người Nhật chỉ vì lý do họ là người nước ngoài, ngay cả khi hoạt động kinh doanh của công ty đang bị ảnh hưởng xấu do virus Corona chủng mới.

1. Trợ cấp nghỉ việc do công ty chi trả trong trường hợp người lao động phải nghỉ làm theo yêu cầu của công ty, cũng phải được chi trả cho người lao động nước ngoài giống với người lao động Nhật Bản.

2. Tiền trợ cấp mà nhà nước chi trả cho công ty để đảm bảo việc làm cho người lao động cũng phải được áp dụng cho người lao động nước ngoài tương tự như người lao động Nhật Bản.

3. Khi người lao động nước ngoài muốn nghỉ phép ở công ty, họ có thể sử dụng chế độ nghỉ phép có lương hàng năm, tương tự như chế độ của người lao động Nhật Bản.

4. Hơn nữa, khi người lao động nước ngoài nghỉ phép ở công ty do trường học của các trẻ em đóng cửa, nghỉ học, nếu công ty có chế độ nghỉ phép đặc biệt ngoài chế độ nghỉ phép có lương hàng năm, thì có thể sử dụng chế độ nghỉ phép đó.

5. Công ty không được tự tiện sa thải nhân viên. Khi công ty muốn sa thải người lao động nước ngoài, thì công ty phải tuân thủ các quy định giống với quy định của người lao động Nhật Bản.

 
Khi gặp khó khăn, hãy liên hệ với Cục Lao động, Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao động, Văn phòng Hellowork gần nhất để được tư vấn.
(* Nội dung bên trên tương tự như tờ rơi quảng cáo)

Tờ rơi】 (5/12)

○ Dưới đây là các câu hỏi thường gặp.
[Bỏ qua phần hỏi đáp Q&A dành cho người lao động](Bản in tại thời điểm ngày 17 tháng 4 năm 2020)

○ Cục Lao động là nơi có thể trao đổi về các vấn đề sau đây.
・Bạn đang gặp khó khăn về vấn đề trong công ty hoặc trong công việc, v.v... nhưng không biết tư vấn ở đâu
[Nhấp vào đây để có được thông tin liên lạc của Cục Lao động]
* Thông tin liên lạc được viết bằng chữ Hiragana và Romaji

 ○ Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao động là nơi trao đổi về các vấn đề như sau.
・Cách nhận trợ cấp nghỉ việc
・Cách sử dụng chế độ nghỉ phép có lương
・Quy tắc sa thải
・Các vấn đề khác liên quan đến điều kiện lao động như tiền lương và giờ làm việc, v.v...
[Nhấp vào đây để có được thông tin liên lạc của Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao động]
* Thông tin liên lạc được viết bằng chữ Hiragana và Romaji

○ Văn phòng Hellowork là nơi trao đổi về các vấn đề dưới đây.
・Cách tìm việc và giới thiệu việc làm
・Cách nhận trợ cấp của bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc
[Nhấp vào đây để có được thông tin liên lạc của Văn phòng Hellowork]
* Thông tin liên lạc được viết bằng chữ Hiragana và Romaji
 
○ Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bệnh truyền nhiễm virus Corona, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng xem tại đây.
[Liên kết đến trang chủ HP về thông tin virus Corona]