Ministry of Health, Labour and Welfare


Schedule 26

Excluding plants for inspection orders of Taiwan pork meat (Sulfadimidine)

Register
Number
Name of Plants Address of Plants
4F40002 N.TAIWAN AUTO-ABATTOIR PLANT LTD. MEAT PACKING CO., LTD. 83. SHAN-CHIAU VIL. LU-CHU HSIANG, TAO YUAN HSIEN. TAIWAN
4F40003 WELLROC ENTERPRISE CO., LTD. 1-1 WEIN MIN 2ST, LIN KOU GON 3, TAOYUAN, TAIWAN R.O.C.
5F40001 FONG LIEN CO., LTD. PYI-TOUR HSIANG. CHANG HUA HSIEN. TAIWAN 525, DOOU YUEN E. RD., PYI TOUR HSIANG. CHANG HUA HSIEN. TAIWAN
5F40002 CARGILL TAIWAN CORPORATION  1-1, NAN-PING ROAD, DA-CHENG HSIANG, CHANG HWA HSIEN, TAIWAN R.O.C.
5F40003 CHINA HAM FOOD CO., LTD. 19, IND., 36 ROAD, IND SED, TAICHUNG TAIWAN R.O.C.
6F40005 TENDER MEAT PRODUCT ENTERPRISE CO., LTD. 1-1, MAO SHE, TU KU LI HSIN YING TAINAN TAIWAN, R.O.C.
6FQ0001 TAIWAN KENKO FOODSTUFF CORP. 71-1, CHELU CHIEN, PAOAN TSUN JENTE HSIANG TAINAN HSIEN,TAIWAN, R.O.C.
6FT0001 TAIYU PRODUCTS CORP. HSIN YING FACTORY NO. 131-20 LIU-YING, SHIN-LIN-TS'UN, LIU-YING, TAINAN, TAIWAN, R.O.C.
7F40001 CENTRAL FROZEN FOOD CO., LTD. NO.9 CHIAN-CHI ST. CHIEN-CHEN DISTRICT KAOHSIUNG TAIWAN R.O.C.
7F40016 CHANG CHIH FARMSTOCK CO., LTD. 152 KUN LUN RD LUN-SHANG TSUN CHANG-CHIH PING TUNG TAIWAN, R.O.C.
7F40017 SINGS KOUT TRADING CO., LTD. 122, CHUNG SHAN RD., FAN CHANG VIL., CHANG CHIH HSIANG, PING TUNG, TAIWAN
7F40018 NORTH POLE FROZEN INDUSTRIAL CO., LTD. 1152, CHIOU JOU ROAD. CHIOU JOU, PING TUNG HSIEN TAIWAN R.O.C.
7F40019 FEU JANG ENTERPRISE CO., LTD. 1. CHENYE RD. NEI-POO INDUSTRIAL DISTRICT NEI-POO HSIANG PING TUNG HSIEN TAIWAN R.O.C.
7F40020 CHEN SAMN FOODS CO., LTD. NO.51, HWANG CHIN ROAD, YU CH'UAN TSUN, CHIU LU HSIANG, PING TUNG HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
7F40021 TAI SHIN FOODS AND FROZEN INDUSTRIAL CO., LTD. NO.72 CHUNG SANG SOUTH RD. LU CHU HSIANG KAOHSIUNG SHIEN, TAIWAN, R.O.C.
7F40022 TOHRYO FOODS INC. NO.152, CHUN-SHAN ROAD, FUN-CHENG VILLAGE, CHAN-CHIH HSIANG, PING TUNG HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
7F40023 ACE UNION FOODS CORPORATION NO.1-1, CHUNG CHENG ROAD KAN TING PING TUNG TAIWAN, R.O.C.
7F40024 FONG RONG FOODS INDUSTRY CO., LTD. PING TUNG FACTORY 555 LUNG HWA ROAD, LUNG HWA LI. PING TUNG SHIH TAIWAN, R.O.C.
7FP0003 CHAIN UNION ENTERPRISE CO., LTD. NO.497 WAN TAN ROAD, WAN TAN HSIANG, PING TUNG HSIEN, TAIWAN R.O.C. 
7FQ0003 TAI FANG FOODS IND. CO., LTD. 250, CHUNG HSIAO RD., PING TUNG CITY, TAIWAN
7FU0001 GOLD COINS ENTERPRISE CO., LTD. 651 MIN TSU 1ST RD. KAOHSIUNG CITY TAIWAN, R.O.C.
7FX0001 LEE TAH FARM IND. CO., LTD., FROZEN FOOD FACTORY 47, CHUNG SHANG S. RD., LU CHU HSIANG, KAOHSIUNG HSIEN, TAIWAN
7FY0001 YUAN YI AGRICULTURAL AND LIVESTOCK ENTERPRISE CO., LTD. 517 WAN TAN RD. SHE SUN VILLAGE, WAN TAN HSIANG PING TUNG HSIEN TAIWAN, R.O.C.

Return To Top