@@
\P@ܗ^̑ONij̐

(Yƌvj

@@@@ a
61
UQ UR
Q R S T U V W X PO PP PQ
ƏK
Tlȏ
ċGܗ^
Nܗ^

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6.3
3.5

2.2
-0.2

-1.3
0.4

0.7
-1.8

0.5
1.5

1.8
1.7

1.5
-0.1

-2.1
-2.9

-3.7
-3.1

0.5
    
ƏK
30lȏ
ċGܗ^
Nܗ^

3.4
0.1

2.0
3.7

3.3
4.3

6.3
5.9

6.5
4.9

4.9
2.9

2.4
0.6

-1.0
-0.8

0.7
0.0

1.6
1.3

2.3
2.6

1.5
0.6

-2.1
-3.8

-4.5
-4.0

-0.9
   

@gbvy[W \Q